herşey kadınlar için facebook herşey kadınlar için twitter herşey kadınlar için instagram

Feng Shui ile Kişilik Analiz Testi

Yaşamda her şeyi etkileyen bu elementler Ateş, Toprak, Metal, Su ve Ağaç'tır.İnsanlar da doğdukları yıllar itibariyle bu elementlerin bir ya da birkaçının etkisi altındadır.Gerek kişiler arası ilişkilerde, gerekse kişinin mekanla olan ilişkisinde elementlerin birbiriyle olan etkileşimi çok önemlidir. Her elementin yoğunluğu kişiliğimizi ve başarımızı belirler ve etkiler. 5 Element Gerek kişiler arası ilişkilerde, gerekse kişinin mekanla olan ilişkisinde elementlerin birbiriyle olan etkileşimi çok önemlidir. Her elementin yoğunluğu kişiliğimizi ve başarımızı belirler. 5 Element, farklı şekillerde birbirini besler ve kontrol eder. Elementler arasındaki bu etkileşim, hem üretici boyutta, hem de birbirini tüketen boyutta olabilir. Üretici döngüyünüzü, ener...