herşey kadınlar için facebook herşey kadınlar için twitter herşey kadınlar için instagram

Muharrem Ayının Önemi ve Duası

Muharremin ilk günü
"Ey Kerim olan Allahım ! Sen ezeli ve ebedisin.Şu kavuşturmuş olduğun yeni sene içinde şeytan ve avanelerinden ve nefsi

emarenin tasallutundan,şerrinden beni muhafaza eyle" derse;Şeytan "Biz senden ümidi kestik"der.Hz.Allah'da o sene o

kişiyi her türlü kötülüklerden koruyup muhafaza ederek ona iki melek vekil eder.Buyrulmuştur.(nüzbetül-mecalis)

Sevgili Peygamberimiz de;

"Günün senin devendir.Başını nasıl yedersen (çekersen),arkası öyle gelir."buyurmuştur.Günün başındaki dikkat diğer

tarafınada sirayet ettiğine göre;senenin başındaki şevkimiz,dikkatimiz niyetimiz ve dualarımız da diğer kısımlarına

tesir eder.

...

Kadir Suresinin Faziletleri

 Hadis-i Serif  göre her kim kadir gecesi  günahi bağışlanır.Diledigi kadar dua edilir.Hasta ise sifa bulur.Belalardan uzak kalır.Sıhhat ve afiyeti devamli olur.

Kadir Suresinin Meali

Türkçe Meali  Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Doğrusu Biz, onu Kadr gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?Kadir gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Rûh, o gece Rablarının izniyle her iş için iner de iner. O, tanyeri ağarıncaya kadar bir selâmettir.

Kadir Suresi

İnnâ enzelnâhü fî leyletil kadr . Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr . Leyletül kadri hayrum min elfi şehr .Tenezzelül melâiketü ver rûhu fîhâbi izni rabbihim min külli emr . Selâmün hiye hattâ matleıl fecr .

Miraç Kandili Önemi

Hz.Peygamber efendemizin s.a.s göğe yükselişisi miraç kandilidir.. Bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir.
Miraç mucizesi Kur'ân-ı Kerimde âyetlerle anlatılmış.
Mescid-i Aksâ'ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla görendir. (İsra Suresi, 1)
Miraçın ikinci merhalesi de Mescid-i Aksâdan başlayarak semânın bütün tabakalarından geçip tâ İlâhi huzura varmasıdır.
O ufkun en yukarısında idi. Sonra indi ve yaklaştı. Nihayet kendisine iki yay kadar, hatta daha da yakın oldu. Sonra da vahyolunacak şeyi A...

Recep Ayında Tesbih’in En Faziletlisi

Recep ayında tesbih’in en faziletlisi
“ Sübhanellahi velhamdülillahi ve lailahe illehahü vellahü ekber.”dir.
 

Receb_i Şerefinin Faziletleri

Receb ayı tövbe edenlerin üzerine rahmet döküldüğü ve savaşmanın iyi sayılmadığı bilinen bir aydır.
Denir ki
Recep cennet’e bir nehrin adıdır ki, onun suyu sütten beyaz ,baldan daha tatlı ve kardan daha soğuktur.Bu nehirden ancak Recep-i şerifte oruç tutan içer.
Resulullah buyuyor ki;
“ Kim ki,Recep’in yirmi yedinci günü oruç tutarsa ,O’nun için altmış aylık oruç sevabı yazılır.”

Nazara Karşı Dua

Nazara karşı okunacak dualar aşağıdaki gibidir.

Bismillahirrahmanirrahim.

Euzü bikelimati’l –lah’t-tammeti min külli şeytanın ve hammetin ve min külli aynin lammeh.
Manası:Bütün şeytanlardan,zehirli mahlukatdan ve kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.
Nas Suresi ve Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim.

Kul e'ûzü bi-rabbin nâsi melik'in-nâsi ilâh'in-nasi min şerril ves'vas'il hannasi ellezi yüvesvisü fi sudûr'in-nâsi minel cinneti ven-nâs.

Nas Sûresinin Anlamı

« De ki: Gerek cinden ve gerekse insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese veren...

Evlatlarımızı Kötülükten Kurtarmak Duaları

Ayet-el Kürsi
Haşr Suresi
Hz.Peygamber Efendimizin çocuklar için okuduğu söylenilen dua ise:
“ Üizü bi kelimatillahit tammeti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin aynin lammeh.”
Nazar ve kötü gözlerden korunacak için okunacak duamız.

 

Mevlid Kandili

Hz. peygamber (s.a.s.) doğum günü ve insanlığın bütün kötülüklerden kurtuluşudur. Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesi doğmuştur. Bu mübarek geceye "Mevlid Kandili" denir.
Efendimizin doğduğu an yeryüzü saadetin sevincini ve gerçek huzurun kaynağı Tevhid inancından mahrumdu. Küfür ve şirk fırtınası ruh ve kalpleri kasıp kavuruyordu. Gönüllerde tek mabut yerine batıl ilahlar yer almıştı.
İşte o zat geliyordu. Dünyanın manevi şeklini beraberinde getirdiği nur ile değişecek eşsiz insan, Allah’ın son Peygamberi geliyordu.

 

Efendimizin Dünyaya Gelince Mücizeleri

Peygamber (s.a.s) efendemizin bir hususiyeti de, dünyaya sünnetli ve göbeği kesilmiş olarak gelmiş olmasıydı.
Sırtında iki kürek kemiği arasında tam kalbininin hizasında Peygamberlik mührü(Hatm_i Nübüvvet)bulunuyordu.

 

Sevaplar

“Allah’a ibadet edin, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın.”Nisa 36
En büyük sevap Tövbe etmektir.
Kur-anı Kerimi okumak
Allahın buyruklarını yerine getip; hayır ve şerrini ayırt ederek yaşamaktır.

 

Günahlar

“Eğer yasakladığınız büyük günahlardan sakınırsanız, küçük günahlarınızı örteriz ve şerefli bir yere sokarız.”Nisa 31
En büyük Günahlar
Allaha ortak koşmak
Zina Yapmak
Adam öldürmek (haksız yere)
Yalan şahitlik yapmak
Sihir ve büyü yaptırmak
Bu yukarıda yazılanlar Kuran-ı Kerimde yasaklananlardır.

Şükretmenin Beş Şartı

Cenabı  Hakk beş şey’i şartlı olarak zikretti
Zenginliği
“ Allah dilerse,siz yakından fazlından zenginleştirir.”et-tevbe,9/28
Duaya icabeti
“O da kendisine çağırdığınız her hangi bir şeyi( belayı),dilerse açar (önler,giderir) ve ( o vakit ) siz (Allah’a ) eş tutmakta olduğunuz şeyleri (putları hatırınıza bile getirmeyerek )unutursunuz.”En ‘am,6/41
Rızkı
“Allah, kimi dilerse onu sayısız rızıklandırır.”en-Nur
Affı
“Şüphesiz ki Allah, kendisine ortak tanımasını affetmez. Şirkten başkasını dilediği kimseler için affeder. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günahla iftira etmiş olur.”en-Nisa
Tövbeyi
“Allah, kimi dilerse ona t&o...

Şükredelim

Her yeni güne başlarken ve her bitirdiğimiz gün için şükredelim,
Aldığımız her nefes için şükredelim,
Yediğimiz her lokma için şükredelim,
Her uzvumuz için şükredelim;
Bizlere sunulan doğa güzelliği için şükredelim,
Bizlere sunulan hayır ve şerre yani kaderimize şükredelim…
Evlatlarımızın varlığı için;
Sevdiklerimizle geçirdiğimiz her saniye, dakika için şükredelim…
Şükretmeyi ve minnettarlığı dilimizden düşürmeyelim

 

Aşure Günü

Muharrem ayının onuncu günü Aşure günüdür. Muharrem ayı, Kur'an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü aşure günüdür.
Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur. [Müslim]
 

Kurban Kesmenin Dini Hükmü

“Kim imkanı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın.”İbn Mace,Edahi 2
“ Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.” (Kevser,108/2)
Kurban Kesim Zamanı
Kurban, bayram namazı kılınan yerlerde, kurban bayramın ilk üç günü bayram namazının kılınmasından sonra, üçüncü günü akşamına kadar olan süre zarfında kesilir.
“ Bu günümüzde yapacağınız ilk şey bayram namazını kılmak, sonra (evlerimize ) dönüp kurban kesmek olacaktır. Her kim böyle yaparsa sünnetlerimize uygun iş yapmış olur. Kim (namazdan )önce kurban keserse, o ancak ailesine bir et sunmuş olur. Bu kestiği kurban olmaz.”408Buhari Edahi

Kurban Edilecek Hayvanlar

Dine kurban edilecek hayvanlar; koyun, keçi, sığır, manda ve devedir.
Tavuk, kaz, ördek, devekuşu ve ceylan gibi hayvanlar kurban olarak kesilmesi geçerli değildir.

Kurban Bayramı ve Önemi

 

“Kurban” kelimenin anlamı; Allah’a yakın olmaktır.

“Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık…”Hacc,22/34

Kurban, dinin belirgin özelliklerinden biridir. Rabbimiz şu ayette açıkça beyan etmiştir.

“Kurbanlık deve ve sığırları da, sizin için Allah’ın (dininin) nişalerinden (kurban edeceğinizde ) üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları yere yaslandığı vakit ( yani canları çıktığında)onların etlerinden yiyin, kanaat edip istemeyene de yedirin. Böylece onların sizin emrinize verdik ki şükrediniz.”

Hacc, 22/36

Kurban niyet ve ihlâs şarttır.

Kadir Gecesi Anlamı ve Suresi

Şüphesiz ki biz onu (Kur’anı ) Kadir gecesinde indirdik.Kadir gecesidir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede,Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.O gece,tan yerinin ağarmasına bir esenliktir.

İslam Dinin Esasları

İslam dinin esasları:

1-Kulun Rabbini Bilmesi

Rabbin kimdir ? denilirse:
Rabbim,beni ve bütün alemi yoktan var eden,yaratıkların yeğane sahibi,bütn varlıklarını nimetiyle besleyen Allah’tır.O benim Rabbimdir. O’ndan başka Rabb da tanımıyorum.

Allah (c.c ) şöyle buyuruyor:

“ Hamd,yalnız alemlerin Rabbı olan Allah’a mahsustur.” Fatiha Suresi
“ Gece ile gündüz,güneş ile ay,ayetlerindendir.Güneşe de ,aya da secde etmeyin.Fakat gerçekten Allah’a ibadet ediyorsanız,yalnız O’na secde edin.”Fussilet Suresi

2- İman

İmanın şarttı 6 tanedir.

*Allah’a,meleklerine,kitaplarına ve peygamberlerine,ahret gününe,kaderin,hayır ve şerrine Allah&r...

Farz Olan Üç Ana Mesele

İnsanın üzerine farz olan üç ana meseleyi bilmesi nedir?

Kulun Rabbini, peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s )’i ve İslam dinini bilmesi denilir.

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Ben İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk (ibadet ) etsinler diye yarattım.”Zariyat Suresi 56

 

İbadette Bilinmesi Gereken Dört Farz

1-ilim:

Delileriyle Allah’ı, O’nun peygamberini ve İslam dinini bilmek

2-Amel:

Bu amel etmek

3-Davet:

İnsanları O’na davet etmek

4-Sabır:

Davet sırasında gelecek eziyetlere sabretmek

Allah (c.c ) şöyle buyuruyor:

"Asra yemin ederim ki,insan muhakkakki hüsrandadır.Ancak iman edip,salih amel işleyerek birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesna."Asr Suresi1-3

Ramazan’ın Faziletleri

Şanı yüce olan Allah Buyurdu:


-Ey iman edenler, sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de oruç farz olarak yazıldı. Ta ki korunsanız.
(Bakara süresi,ayet 183)


Ramazan orucu bizlere ikinci yıllında farz kılınmış olduğu söylenmekte.

Berat Gecesinin Önemi

Bu gecede önemli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır.Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından melekler gönderilir. Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür. Bu gece bağışlanma ve af gecesidir.

Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür. Bu gecede Peygamberimize şefaat yetkisinin tamamı verilmiştir. Bu yetkinin üçte biri Şaban’ın onüçüncü günü, üçte biri Şaban’ın ondördüncü günü, geri kalan üçte biri de Şaban’ın onbeşinci günü verilmiştir. Allah bu mübarek günde af dileyenlere af, rızık isteyenlere rızık bahşedeceğini müjdelemiştir.
 

 

Berat Kandili Anlamı

Şaban ayının ondördüncü gününü onbeşinci gününe bağlayan gecedir.Berat gecesi kulların günahlarının affolunması ve temize çıkmaları sebebiyle ‘Beraet’; kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle ‘Rahmet’, geceyi iyi değerlendiren kulların seçilerek salih kullar arasına alınması sebebiyle ‘Berae veya Sakk’ adı da verilir.
 

Duanın Gücü

 

Duanın İnsanoğlun Etkisi Yapılan Araştırmalarca Kanıtlanmıştır.

2000 yılından itibaren 10 yıldan fazla araştırma yapılmış. The  New York times  gazetesi dua ile iyeleştirme süreci araştırılmış.Araştırma sonucu ‘’ dua edilen kişiler daha kolay iyleşiyormuş.’’

 Allah inancının insanın moralini yükseltip hastalıktan daha kolay kurtulmasını sağladığına değinilen makalede, bilimin de inançlı insanların hastalıkları daha kolay ve çabuk atlattığına inanmaya başladığını bildirdi. Newsweek’in anketine göre, insanların % 72’si dua ederek hastalıktan daha çabuk kurtulduklarına, duanın iyileşmeyi kolaylaştırdığına inanmaktadırlar. ABD, hastalar için dua etmenin, hastaların rahatsızlık belirtilerini azalttığı ve i...

Dua İle Terapi

Hayatta ayak uydurmak ve her anımız gögüsleyebilimek zor bir marifettir. Herkesin çevirdiği roller, aldığı bir sahne ve senoryalar vardır.
Kimimiz bu işin hakkını veriyor kimimizde sınıfta kalıyor ya da bir çıkış noktası buluyoruz. Ben çıkış noktamı inancımda buldum. Her zaman dilimden düşmeyen dualar hayatta daha sıkı tutunmamı ve mücadele etmemi öğretti. Hepimiz hayat mücadelesinde aslında tekiz ve herkes kendi kaderini yaşar. Bir düşünün doğduğunuz gün, doğuma gittiğiniz gün, hastalandığınızda, ameliyathanede, kararlarınızda, sorunlarınızda ve öldüğünüzde…
Her zaman yanımızda olan Rabbimiz ve dualarımız değil mi? Koşulsuzca bizi seven ve hiçbir karşılık beklemeyen Rabbimiz değil mi? Gerçek sevgi &ls...