GÜNLÜK KUR BİLGİLERİ
Alış Satış
USD 7,5344 7,548
EURO 8,9295 8,9456
herşey kadınlar için facebook herşey kadınlar için twitter herşey kadınlar için instagram

Nazara Karşı Dua

Eklenme Tarihi : 13.05.2013 16:11:15

Nazara karşı okunacak dualar aşağıdaki gibidir.

Bismillahirrahmanirrahim.

Euzü bikelimati’l –lah’t-tammeti min külli şeytanın ve hammetin ve min külli aynin lammeh.
Manası:Bütün şeytanlardan,zehirli mahlukatdan ve kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.
Nas Suresi ve Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim.

Kul e'ûzü bi-rabbin nâsi melik'in-nâsi ilâh'in-nasi min şerril ves'vas'il hannasi ellezi yüvesvisü fi sudûr'in-nâsi minel cinneti ven-nâs.

Nas Sûresinin Anlamı

« De ki: Gerek cinden ve gerekse insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden in¬sanların Rabbi, yegâne halikı, mâliki ve mâ'budu olan Allah (celle celal)'a sığınırım. »

Felak Suresinin Anlamı:

Bismillahirrahmanirrahim
Kul eûzü birabbilfelak.Min şerri mâ halak.Ve min şerri ğâsikin izâ vekab.Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad.Ve min şerri hâsidin izâ hased.
O'nun yarattıklarının (iç ve dış) kötülüğünden,
4. Karanlıklar meydana getiren ve ortalığı karanlıklara boğanın kötülüğünden,
5. (İnsanlar arasındaki) bağları (koparmak için) üfürenlerin kötülüğünden,
6. Haset etmeye girişen hasetçinin kötülüğünden, Allah'a sığınırım.