herşey kadınlar için facebook herşey kadınlar için twitter herşey kadınlar için instagram

Anne ve Baba Hakkı İle İlgili Hikaye

Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor:
Bir adam  soruyor:
-E y Allah’ın resulü,iyi sohbette hoş sohbette bulunmama en ziyada hak sahibi kimdir?
-resullahu vesselem;
-“ Annen” diye cevap veriyor.
-Adam sonra kim? Diyor
-resullahu vesselem cevap veriyor.
- annen
Adam tekrar sonra kim? Diye soruyor
-Annen resullahu vesselem cevap veriyor.
-adam yine sorunca?
-Babandır  resullahu vesselem cevap veriyor.

Kaniatın Efendisi ve ilk Yaratılan Nur

İlk insan ve ilk peygamber olarak bu alemde gönderilen Hz.Adem Aleyhisselam,Arş-ı A’la da parlayan muazzam bir nur görür.
O nur bütün ihtişamıyla bir ismi haber veriyordu:
Ahmed
Âdem Aleyhisselam merakla sorar:
“-Ya Rabbi, bu nur nedir?
Allah Teâlâ şöyle buyurur:
“-Bu senin zürriyetinden gelecek bir Peygamberin nurudur.
O’nun ismi göklerde Ahmed, yerde Muhammed’dir.
Eğer ‘’O’’ olmasaydı seni de yaratmazdım.”
Sahabe-İ Kiramdan Abdullah Bin Cabir R.Anh:
“-Ya Rasullah, dedi:
“Bana, Allah Teâlâ’nın her şeyden evvel yarattığı şey nedir, Söyler misin?
Kâinatın Efendisi, şu cevabı verdiler...

Besmelenin Faziletleri

İsa Aleyhisselam bir kabristanlığın yanından geçiyordu.Birinin şiddetli bir şekilde azap gördüğünü müşahede etti.
Adama acıyarak yoluna devam etti.Dönüşte yine o mezarlığa uğradı.Baktı ki azap gören adam gayet rahat bir durumda.
Hayret etti ve bunun sebebini Hazreti Allah’tan sordu:
Allah(c.c.) bunun sebebi şu şekilde bildirdi.
-O adam vefat ettiğinde hanımı hamileydi.Bir çocuk dünyaya getirdi ve büyüdü.Nihayet hocaya gitmeye  başladı ve besmele getirmeyi öğrendi.
Şimdi her işinde besmele çekiyor.
Biz, bizim ismimizi okuyan birinin babasına azap etmeyiz. Çocuğun hürmetine, babasından azabı kaldırdık.

 

Hadis-i şerifte Aşure günüyle ilgili buyuruldu ki:

Aşure günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi.
O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler.
Hayvanlar da hiç bir şey yememişti.
Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşure günü yardı.
Yine Aşure günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]
 

Kurban İbadetinin Hadisi

Kurban Etmenin  Kur’an-ı Kerim geçen şekli

“ İbrahim, Ey Rabbim! Bana iyilerden (bir oğul) ihsan et”,dedi. Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Oğlu yanında koşacak çağa gelince;
“Ey oğlum! Ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum, bir düşün, ne dersin? Dedi
-İsmail, Babacığım! Sana ne emrolunuyorsa onu yap, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın’ dedi
Nihayet her ikisi de (Allah’ın emrine ) İbrahim, rüyana gerçekten sadakat gösterdin, şüphesiz biz iyilik
Yapanları böyle mükâfatlandırırız.
Şüphesiz bu apaçık imtihandır.
-İsmail’e karşı büyük bir kurbanlık fidye verdik. Kendisinden sonra gelenler arasında ona g&...

Yûnus Aleyhisselâmın (s.a.s)


Yûnus Aleyhisselâmın başından geçenler kısaca şöyle:
Cenabı Hak, Hazreti Yûnus’u Ninova halkına peygamber olarak gönderdi.
Ninova, bugün Irak sınırları içinde yer alıyor. Musul’a yakın bir şehir.
Ninova o tarihlerde yüz bin nüfuslu bir şehirdi. Şehir halkı puta tapıyor, her türlü kötülüğü işliyordu.
Yûnus Aleyhisselâm onlara hak dini anlattı. Allah’a imana davet etti. Kötülüklerden uzak durmalarına çalıştı.
Ama Ninovalılar peygamberlerine kulak vermediler, öğütlerini dinlemediler.
Alışkanlıklarını bırakmadılar. Hak yolu kabul etmediler. Batılda ve yanlışta direnip durdular.
Hatalarının cezasını çekecekleri gün ...

Efendimizin Dünyaya Gelince Mücizeleri

Peygamber (s.a.s) efendemizin bir hususiyeti de, dünyaya sünnetli ve göbeği kesilmiş olarak gelmiş olmasıydı.
Sırtında iki kürek kemiği arasında tam kalbininin hizasında Peygamberlik mührü(Hatm_i Nübüvvet)bulunuyordu.


Kaynak:Hz.Muhammed (s.a.s) Hayatı M.Ali Karahasanoğlu
 

Kaniatın Efendisi Ve ilk Yaratılan Nur

İlk yaratılan nur,
İlk insan ve ilk peygamber olarak bu alemde gönderilen Hz.Adem Aleyhisselam,Arş-ı A’la da parlayan muazzam bir nur görür.
O nur bütün ihtişamıyla bir ismi haber veriyordu:
Ahmed
Âdem Aleyhisselam merakla sorar:
“-Ya Rabbi, bu nur nedir?
Allah Teâlâ şöyle buyurur:
“-Bu senin zürriyetinden gelecek bir Peygamberin nurudur.
O’nun ismi göklerde Ahmed, yerde Muhammed’dir.
Eğer ‘’O’’ olmasaydı seni de yaratmazdım.”
Sahabe-İ Kiramdan Abdullah Bin Cabir R.Anh:
“-Ya Rasullah, dedi:
“Bana, Allah Teâlâ’nın her şeyden evvel yarattığı şey nedir, Söyler misin?
Kâina...